top of page
IMG_0489part 2.jpg

לתרום

תרבות המינרלים של רוברט עוסקת בנתינה בצורה של אנרגיה, כוונה והשפעה כלכלית. התמיכה העיקרית בגורמים העולים בקנה אחד עם הבריאות, ההתפתחות האישית וגורמי בריאות הנפש היא המוקד העיקרי שלנו. רוברט החל לגייס כספים לארגוני צדקה אלה הקרובים ללבו, שכן הם מתייחסים ישירות לניסיון חייו האישי, להתגבר על מצוקות הילדות. חלק מכל מכירת פריט, שירות ומינוי חברות מוקצה למטרות צדקה.  

התרומה למינרלים של רוברט, לא רק עוזרת לתמוך בחזון שלנו, אלא עוזרת להביא תקווה לאנשים רבים שיהנו מתמיכה זו.  היום הוא הזמן המושלם להיכנס ולחולל שינוי ביחד.

IMG_0775.PNG
Screen Shot 2021-09-30 at 1.11.01 AM.png
IMG_0771.JPG
Screen Shot 2021-09-30 at 1.16.23 AM.png
IMG_0776.png
bottom of page